Jump to content
Sign in to follow this  
mOBSCENE

Vor V Zakone İmparatorluğu

Recommended Posts

Posted (edited)

 

"Rus hapishanelerindeki mahkümlar hayat hikayelerini vücutlarına dövmelerle yazarlar. Eğer dövmen yoksa hiç var olmamışsındır."  -Eastern Promises

eastern_promises_armin_mueller_stahl_vig

I. GİRİŞ

Herkese selamlar, şimdiden hırsızlar "vorlar" dünyasına hoşgeldiniz. Rehberin oluşturulma amacı olarak Rus mafyasını basit ve gereksiz gören yada fazla fikri olmayan arkadaşların, aslında bu konsept ve örgütlenmenin ne kadar büyük ve etkileyici olduğunu basit bir dille anlatmak. Son dönemlerde bu rolü yapmaya çalışan arkadaşların cılkını çıkartarak adını lekeledikleri Rus kültürünü gelin bir de bu pencereden bakın. Çünkü her şey herkesin söylediği gibi olmayabilir. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz değil mi? Ek bir detay olarak bu dökümanın içerisinde Vor V Zakone kültürünün geçmişi hakkında belirli kaynakların ortak paylaşımlarını okuyacaksınız. Benim buradaki rolüm bu kaynakları Türkçeleştirmek ve doğruya en yakın şekilde servis etmek. 

 

II.TARİHÇE


-> Rus Köylüleri
-> Eli silah tutan Rus köylüleri
-> Anti-Komünist eli silah tutan Rus Köylüleri
-> İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet ceza taburları
-> Gulag'daki hiyerarşik gruplar
->Post-Sovyet Rus suç organizasyonları
-> 98 sonrası günümüz Rus mafyası

Yukarıdaki kronolojik sıralama bu suç örgütünün günümüze kadar olan evrimlerinin listesi olarak değerlendirilebilir. Aslında bakılırsa tarih derslerinde uzun sürelerde anlatılacak bir konu ama bu kadar üzerine düşmenin rol konusunda insanlara bir artı kazandıracağını düşünmediğimden güvenilir iki kaynaktan edindiğimiz açıklamaları paylaşalım.

KAYNAK I

1910'lu yıllarda Komünist ve ona bağlı fraksiyonların Rusya'da büyük otorite boşluğu yaratması, kırsalda yaşayan köylüleri bir nevi savaşçı ilan etti. Tabii hepsi komünistler için Çar'a karşı savaşanlardan oluşmuyordu.

1917 yılında başa geçen Komünistler, NKVD -o zamanki Sovyet iç istihbarat servisi- tüm Vor'ları Gulag hapishanelerine kapattı ve ağır koşullar altında çalıştırmaya başladı. Eşkiyalar hapishanelerde, bu dönemde kendilerini örgütlediler ve Vor v Zakone'nin getirdiği ''Vorovskoy Mir'' kanunlarını ve kültürünü ortaya koydular. Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak bu ''Hırsızların dünyası'', ''Hırsızların kuralı'' tarzında bir anlam doğuruyor ama bu gerçek anlamı birebir verememektedir. 

Stalin'in başa gelmesiyle Vor'ların durumu cehennem oluverdi. Çoğu hapishanelerde aç bırakıldıkları için kasten öldürüldü. Bu dönemlerde kendi kanunlarını, kodlarını geliştirmeye devam ettiler. 1940'lı yıllarda II.Dünya Savaşı'nda savaşmaları için Stalin tarafından serbest bırakıldılar. Vor'lar bu savaşı ''Orospuların savaşı'' olarak adlandırmışlardı. Ceza taburlarında görev alan Vorlar, ölüm görevleri üstlenmekteydiler. Sovyetlerin geçtiği her Alman şehrinde tüm tecavüzlerde ve sivil ölümlerinde adları geçmekteydi.

Savaş bittiğinde kaçabilenler azdı, o yüzden çoğu Vor 1945'den 90'ların sonuna kadar Gulag hapishanelerinde yaşadılar ve çok büyük bir kültür oluşturmayı başardılar. 90'ların başında Sovyetlerin çökmesiyle nerdeyse Vladimir Putin'in başa gelmesine kadar Altın çağlarını yaşadılar. Rusya'nın 91'den, 99'a kadar tek otoritesi oldular. Hatta tüm eski Sovyet ülkelerinin...

(flagellum Dei'nin bir çok insan tarafından çalınan Rus mafyası rehberinden bir kesit)

DİPNOT: Rehberi Flagellum Dei'yle beraber hazırladım

KAYNAK II

Rus mafyası'nın ad olarak ünlenmesi 1980'lerin sonu 90'ların tümünü kapsıyor aslında. Geçmişteki Rus mafyası ise oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmiş ve Sovyetlerin Gulag hapishanelerinde örgütlenmiştir. Vor v Zakone yani ''Hırsızların kanunu'' Çar dönemindeki eşkıyaların arasında oluşturulmuş ve RSSC'nin kurulmasıyla çoğu eşkiya, haydutun yeni yeri Gulag hapisheneleri olmuştur.

Stalin döneminde, II.Dünya Savaşı yıllarında çoğu Vor, mafya üyesi yani. SSCB ordusunun ceza tugaylarında çalıştırılmış ve ölüm timlerinde görev almışlardır. Savaşın sonunda bazı üyeler Batı Avrupa'ya kaçabilmişsede bazıları tekrar SSCB tarafından Gulag hapishanelerine yerleştirilmiştir.

1990'lı yıllarda Sovyetlerin çökmesiyle büyük bir otorite boşluğu oluştu ve bu otorite boşluğunda Rus mafyası dünyaca ünlendi. Sebebi ise KGB, Kızıl ordu içinden çoğu kişinin mafyalara destek vermesi hatta mafyalara çalışmasıdır. Yeltsin zamanında mafyalar Rusya Federasyonu'nu yöneten bir yapıya sahiptiler. Sokak ortasında yapılan vahşetlerden tutun, fuhuş ve silah kaçakçılığı o zamanlar Rus mafyaları için kolayca yapılan işlerdi.

Putin'in başa geçmesiyle Rusya'daki eski mafya günleri sona erdi ve mafya üyeleri devlete çalışmaya başladı. 2000'li yıllardaki Çeçen komutanların öldürülmesi, 2008 Güney Osetya Savaşı, 2014 Kırım olaylarında Rus mafyası devlet tarafından bir tim, ekip olarak kullanılmış ve çoğu suikasti mafyalara yaptırmıştır.

(kaynak site kapatıldığı için belirtilmedi)

 

3246948080_2_3_Oe8tz5rc.jpg

III - Hiyerarşi ve Grup Sistemi:

A) HİYERARŞİ

Kardeşlik, Rus mafyasi içerisindeki tabiri caizse rütbelendirme sistemini yukarıdan aşağıya doğru kayarak özetleyeceğim. Cosa nostradan bağımsız ve ayrı bir işleyişi vardır. Benzer kısımlar olabilir, temel olarak birbirlerinden ayrıldıklarını ifade etmek gerekir.

Pakhan(BOSS): Cosa nostra üzerinden bir karşılık bulacak olursak sanırım boss olarak nitelendirebiliriz. Kardeşliğin patronudur. Grup sisteminde bahsedeceğim elit grubun lideri sayılır. Vor V Zakone zanaatinin devam etmesi için en büyük rolü oynayanlardır. Kardeşliğin beyni ve yöneticisidir.

Two Spies: Biraz daha alt kademede bulunan ve biraz aşağıda sizlere açıklayacak olduğum brigaider (cosa nostra dilinde capo olarak adlandırabileceğimiz) olarak nitelendirilen kişilerin, kardeşliğe bağlılığını, yaptıkları işleri, izledikleri yolu ve eylemleri kontrol eden tiplerdir. Biraz daha basite indirgersek, LSPD düzeni içerisindeki "İç İşleri" personellerine benzetebiliriz bu arkadaşları. Patron ve yetkililerden aldıkları emirleri direkt olarak iletir ve yerine getirirler. Bunun yanında brigaiderlerin vor v zakone üzerindeki onurlarını incelemekte görev listesinde var sayılabilir.
Sovietnik: Pakhan'a yani lidere tavsiye veren adamlardır. Yine cosa nostra üzerinden bir karşılık bulacak olursak bu adamlar "consigliere" ile benzerlik gösterebilirler. Kardeşlik içerisindeki tecrübeli olan "üstad vor" olarak geçen tipler genelde bu konumda bulunur. Tecrübelerine dayanarak pakhana yapacakları konusunda yardım ve tavsiyeleri büyük önem yaşır.

Kaznachey(UNDERBOSS): Daha önceden obshack olarak zannettiğim ama aslında kaznachey olan adamlar. Kardeşliğin ikinci adamlarıdır denilebilir. Cosa nostra üzerinden gidersek "underboss" olarak karşımıza çıkarlar. Kardeşlik içinde dönen tüm paranın toplandığı birinci el onlar denilebilirler. Bu aldıkları parayı kardeşlik içerisinde gereken şekilde düzenleyip paylaştırırlar. Tabi bu düzenleme arasında kendi ceplerine indirdikleri meblağlarda pek küçümsenebilir değil aslında.

Brigaider(CAPTAIN): Cosa nostra dilinde net bir karşılık vermektense işi biraz daha fantaziye sürüp bu tiplerin "The Sopranos" dizisinde başrolde bulunan arkadaşımız Tony Soprano'nun ilk sezonda sahip olduğu rankle karşılık bulduğunu söyleyebilirim. İzlemeyenlerdeki merakı gidermek içinde bu adamların "capo" olarak adlandırılan cosa nostra üyelerinle ortak özelliklerine sahip olduklarını söyleyebilirim. Kaptan olarak çevrilirler ama yaptıkları iş capolukla daha yakın denilebilir. Kardeşlik içerisinde vor meclisine katılabilme şansına sahip bu adamlar pakhan tarafından belirlenirler ve kendilerine adam toplayıp "brigada" denilen alt ekipler oluştururlar. Ekibin kazandığı parayı kardeşliğin yönetimine yollarlar, tamamını değil tabi ki. Bir brigada genelde on yada sekiz kişiden oluşur. Brigada içindeki adamların rolleride genelde "boeyvik yada shestsyorka" olarak sınırlandırılabilir.


Boevik(SOLDIER): İşin biraz daha uzun sıkıcı kısmına adım attığımızın işaretidir denilebilir. Kardeşliğin içerisindeki askerdir. Bu benzetmeden sonra aklınıza gelecek olan "Hmmm demek ki bu adamlarda cosa nostra içerisindeki soldierlara benzeyecekler." fikrinin doğru olduğunuda teyit edebilirim. Kardeşlik içerisinde sadakatlarini ve bağlılıklarını kanıtlamış vorlardır. Soldierden farklı olarak kendi içinde belirli ayrımlar yaşarlar. Bu ayrımlardan bahsedecek olursak;

>Krysha: Bratva yada brigada organizasyonu içerisinde klasik ve temel sorumlulukları eline almış tiplerdir. Klasik ve temel dediysek bu sorumluluklar içerisinde sadece kardeşliğin yasadışı olan temel işleri vardır.
>Torpedo: Biraz bu sıkıcı dile espiri katacak olursak (aka hitman) olarak özetlenebilirler. Soğuk ve sessiz tiplerdir genellikle. Ortada görünmezler. İşleri, düzeltmek gerekirse tek işleri öldürmektir. Emirlerini sadece pakhandan kendisine kaznachey tarafından alırlar. Örgütün içerisindeki FBI NSB ajanı gibi hareket eden adamlar oldukları söylebilir.
>Byki: Kardeşliğin içerisinde üst yetkilileri koruyan ve onlara hizmet eden adamlardır. Görevleri o üst kademeden adamları her zaman güvende ve hayatta tutmaktır. Genelde çok konuşmayan ve iri yarı, "üçgen vücutlu" tipler olarak geçerler.

Shetsyorka(Outsider/Asso): Kardeşliğin yeni üyeleridirler. Dövme bulundurmazlar. Kendilerinin kardeşlik için işe yarayabilecek insanlar olduklarını kanıtlamalıdırlar. Cosa nostra üzerinden bakarsakta "outsider" üzerinde benzerliklere sahiptirler. Olay aslında çok basit, ne emir gelirse yerine getir ve "Hayatını kardeşliğin için yaşa."

9313775898.jpg
(Ded Hasan’ı öldürten Lenkaranski)

B) GRUP SİSTEMİ 

Bu olayı düşünürken işi biraz daha devlet departmanı içerisindeki birimlere benzetebilirsiniz. Bu gruplar klasik Rus mafyası hiyerarşik düzeni içerisinde görülen göreve göre ayrışmadır denilebilir. Bu grupların açıklamaları aşağı listelenmiş şekilde sizlerle paylaşacağım.

>Destek Grubu: Bu grubun ana görevi yasa dışı işlerden alınan paranın kardeşlik içerisindeki döner sermayeye katılabilmesi için kurulmuştur. Bu grubun kardeşlik içerisindeki liderliğini yukarıda bahsettiğim "sovietnik" arkadaşlar hallederler. Kaznachey'lerin parayı topladığını söylemiştim, işte gelen bir parada sovietnik üzerinden ikinci adamımıza oradanda başrol olan pakhana geçiş yapar. 

>Güvenlik grubu: Olayı isminden dolayı biraz küçümseyebilir ve beğenmeyebilirsiniz. Burada anlatımı biraz daha mistikleştirmek için olayı şöyle anlatabilirim. Eğer kardeşlik USA olsaydı güvenlik grubu bu devletin içerisindeki FBI veya CIA'in görevini üstlenirlerdi. Başkalarına karşı ajanlık faaliyetleri ve bilgi edinmek gibi sorumlulukları var. Devlet içerisindeki yozlaşmış ve kendilerine yakın tipleri kardeşliğe bağlamakta işlerinden birisidir. Artı olarakta kardeşliğin güvenliği ve korumasını şahsen onlar üstlenirler. Fakat karşı eylem planları için emirlerini direkt olarak pakhandan alırlar başkasından değil. Liderleri kaznacheylerdir. Bu olaydan dolayıda herhangi bir brigaidere veya onun altındaki adama emir veya istekte bulunabilirler. 

>İş Grubu: Belirli sayıda brigaiderın (caponun) birleşmesiyle oluşan tamamiyle para kazanma üzerine kurulu ekiplerdir. Nasıl kazandıkları değilde parayı ellerine geçirmesi önemli olan kısımdır.
İsim Konusu:

İsim konusunda çoğu oyuncu zorlanıyor haliyle. Rusça'daki eklerin uzunluğu farklı olmakla beraber organizasyon isimleri ekler halinde oluyor. Mesela Solntsevo denilen yer Moskova'da bir semt. Solntsevo'nun anlamı Güneş, güneşin doğduğu yer gibi bir çok anlamı var. Solntsevskaya, bakın burda -skaya olarak gelen ek oralı olanlar anlamına geliyor. /Güneş Tugayı kardeşliği/.

 

Bratva > Organizatsya > Brigada:

>Bratva (Family): Bratva'nın açılımı kolay. Brat, kardeş demek. Bratva ise kardeşlik demek.

>Organizatsya (OPG): Organizasyon, diğer adıyla organizatsya çok geniş çaplı üyeleri ve yapılanması olan Bratva'lara verilen addır. Bu organizasyonlar o kadar geniştir ki 4-5 çete yapılanmasına bile sahiptirler kendi ekipleri dışında. Rusya dışında pek görülmez.

>Brigada (Crew): Cosa nostra dilince crew. Bratvaların en alt düzeydeki gelir kaynalarıdır. Genelde on kişi olmak üzere, bir brigaider ve kalanlarıda shetsyorka ve boevik olaran ekiplerdir.

lenin759.jpg

IV - Rus Kardeşliğine Dahil Olmak:

Rehberin bana kalırsa en önemli kısımlarından birisi bu sayılabilir. Diğer kökenli örgütlenmelerde kardeşliğe katılmak için bazı şartlar vardır ve yerine getirilmelidir. Bu şartlar listesinin en başında daha önce hapiste yatmış bir insan olmak var denilebilir. Rusyada hapishanede bulunan erkekler isteselerde istemeselerde vor v zakone zanaati konusunda bilgi edinmişlerdir. Bu hapishaneler arasında nirvana olarak nitelendirilebilecek "CEBEP/Severn - Gulag" hapishaneleri adeta vor v zakone arşivi gibidir denilebilir. İlerleyen zamanlarda sizlere açacağım Fenya konusunda ve kardeşlikler konusunda ciddi bilgilere sahip olurlar. Bu iki hapishaneyi Oxford ve Harvard gibi düşünebilirsiniz. İlla hapishanede bulunmak demek Rusya içerisinde bulunmak gibi bir sınıra sahip değil aslında bakılırsa ama yoğun olarak bu hapishanelerde bulunmak etki sağlıyor denilebilir. Bu olayı cosa nostrada birisi tarafından keşfedilmek ve göze girmek gibi tanımlanabilir. Kardeşliğe adınımızı attığınız anda kendinizi kanıtlamanız gereken adım shetsyorka olarak kardeşlik içerisinde konumlandırılırsınız. Eğer gerçekten başarılı olur ve öne çıkan bir hırsız olursanız o zaman omuzlarınızdaki çift yıldızı görebilirsiniz ve gerçekten kardeşliğe dahil olursunuz. Dikkat edin, yıldızlarınız kaymasın. Mührünüz hırsızlar dünyasında yaşamınızdır.

0269-kuzey-kafkasya-B2.GIF

“Eastern Promises” filminde Viggo Mortensen

V - Fenya ve Rus Mafyası:

“Vory v Zakone’u oluşturan kurallar bütünü hakkında bilgi vermeden önce, biraz da “Fenya”ya değinmek istiyorum.

Fenya, Vory v Zakone’a bağlı suçluların kendi aralarında geliştirdikleri bir dil. Ağır bir argo içermekte ve normal insanların anlamasının pek mümkün olmadığı bir sistemi vardır. Orijinal Fenya dili, Rusça kelimlerin bozulmasından, metaforik anlamların konuşulan dile taşınmasından, Yunancadan ve diğer başka bazı dillerden kelimeler içerir; daha sonra hatırı sayılır sayıda İbranice’den geçişler olmuştur. Stalin zamanında, birçok yazar, şair ve aydın insanın bu suçluların yaşadığı kamplara sürülmeleri sebebiyle, Fenya dili bu kişiler tarafından öğrenilmiş ve birçok eserde kullanılmıştır. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra da bu dilin yayılması ve gelişimi durmamış, günümüzde de bazı çevrelerde kelimelerin anlam değiştirdiği, yapının zaman zaman başka formlar aldığı yeni versiyonların kullanımı devam etmiştir.

Bir kısmını wikipedia.org’dan aldığım bu bilgilere ek olarak, Vladimir Dahl’ın “Açıklamalı Yaşayan Büyük Rus Dili Sözlüğünden bir örnek vermek istiyorum:

Fenya: "Ропа кимать, полумеркот, рыхло закурещат ворыханы." 
Rusça Çevirisi: "Пора спать, полночь; скоро запоют петухи."

Fenya: "Да позагорбил басве слемзить: астона басвинска ухалила дряботницей. 
Rusça Çevirisi:"Да позабыл тебе сказать: жена твоя померла весною."

 

Edited by mOBSCENE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 VI - Laws of Thieves

“Vory v Zakone”a dönersek; bu “yola” kabul edilen bir kişinin kabul ettiği kuralar bütünü şunlardır:

- Tüm aile ve yakınlarını reddetmelidir
- Asla kendisine bir aile kurmamalıdır. Fakat bu madde, vor’un bir sevgiliye sahip olmasını engellemez.
- Asla, hangi şartta olursa olsun, beraberinde hangi zorlukları getirirse getirsin çalışmamalı;
suç yoluyla edindikleri ile hayatta kalmalıdır.
- Diğer vor’lara maddi manevi destek verip yardım ederek vor komunitesine faydalı olmalıdır.
- Diğer yoldaşların yaşadıkları, toplandıkları, saklandıkları yerleri bir sır olarak tutmalıdır.
- Kaçınılmaz durumlarda, örneğin soruşturma altındayken, başka bir vor’un suçunu üzerine almalı; böylece diğer vor’a zaman kazandırmalıdır.
- Kendisiyle başka bir vor arasında, yada diğer vor'lar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için soruşturma meclisi talep edebilmeli; gerekli görüldüğünde bu tarz soruşturmalara şahsen katılmalıdır.
- Meclise karşı koyan vor’un cezasını infaz etmeli, meclisce suçlu bulunan vor’un infaz edilmesi kararına karşı koymamalıdır.
- Vor jargonu fenya’ya hakim olmalıdır.
- Kayıplarını kapatamayacağı durumlarda asla kumar oynamamalıdır.
- Yeni başlayan gençlere zanaati öğretmelidir.
- Mümkünse farklı rütbe ve kesimlerden muhbirlere sahip olmalıdır.
- Alkol alırken asla mantıklı düşünme becerisini kaybetmemelidir.
- Kamu otoritelerine bulaşmamalı, kamusal aktivitelere yada herhangi bir organizasyona katılmamalıdır.
- Kamu otoritesinin elinden silah almamalı, orduya hizmet etmemelidir.
- Diğer vor’lara verdiği sözleri mutlaka yerine getirmelidir.

 

 VII - Bilinen Suç(lamalar):

Rus Mafyası, kültür açısından farklılıklar içerse de diğer herhangi bir mafyadan farklı şekilde para kazanan bir düzen değil. Amerika'da Rus kökenli örgütlere yönelttiği suçlamalara bakacak olursak:

 • Dolandırıcılık
 • Şantaj
 • Gasp
 • Uyuşturucu Kaçakçılığı
 • Tefecilik
 • Kumar
 • Cinayet
 • İnsan kaçakçılığı
 • Kara para aklama
 • Rüşvet
 • Soygun
 • İçki kaçakçılığı
 • Pornografi
 • Fuhuş

 

Edited by mOBSCENE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Tam diyecektim bu rehber blackmamba nın diye adam kendisi çıktı, başarılı reis, bu rolleri de yapacak mısın

gromrR.jpg

Edited by Chester

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×